Du er her:

  • Hovedside
lusedata3.jpg

havbruksdata_1.jpg

Markedsinformasjon - kunnskap er makt!

Ett av bransjeforeningens mål er å fremme faglig veiledning og informasjon til oppdretterne. Dette bidrar til å gjøre næringen mer konkurransekraftig, samtidig som det er et viktig grunnlag for de beslutninger som treffes av organisasjonen. Slik dokumentasjon er også viktig i forbindelse med de ulike handelspolitiske sakene som preger næringen.

119-1940_IMG.jpgHøsten 1999 tok FHL (tidligere Norske Fiskeoppdretteres Forening) initiativ overfor Fiskeridepartementet for å få etablert elektronisk rapportering. Dette skulle forenkle rapporteringen næringen er pålagt, effektivisere innsamling av informasjon og bidra til å få en bedre nasjonal statistikk på produksjonssituasjonen. Disse målene ble nådd med etableringen av elektronisk rapportering fra januar 2001, og opprettelse av Havbruksdata

I 2003 ble Lusedata etablert, og innsamlet lusedata er gjort tilgjengelig på Internett (http://www.lusedata.no). Sidene synliggjør at næringen tar problemet alvorlig, og at målrettet lusebekjempelse gir resultater.

Akvafakta er en av flere Internett - tjenster som FHL har etablert for å gi medlemmer og andre informasjon om Havbruk. Mer informasjon om FHL finner du på www.fhl.no. Spesifikk informasjon om statistikk på FHL sine sider finner du her.

En kort oppsummert oversikt over status:

© Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening. Postadresse: Postboks 5471 Majorstuen, 0305 Oslo
firmapost@fhl.no | Tlf: 99 11 00 00 | Besøksadresse: Sørkedalsv 6, Majorstuen, Oslo

FHL er en landsforening i NHO